Videos

Màn ảo thuật có 102 của anh người Nhật – Keiichi Iwasaki

Điều này đã khiến chúng tôi BẤT NGỜ! Rõ ràng, có nhiều cách để đeo nhẫn vào ngón tay của ai đó, và chúng ta không thể tìm ra cách Keiichi đã làm điều đó!

Bạn thấy thế nảo?

Bài liên quan